Het galactische (computer)virus

Dit verhaal is afkomstig uit een WIP (Work In Progress), getiteld: ‘De idioterie des levens’.

Het is het jaar 2121, waar alles geautomatiseerd is en AI een grote rol speelt in het dagelijks leven van de aardeling. Een virus dat mee werd gebracht naar planeet Aarde door boze, huidskleurloze mysterieuze buitenaardse wezens, zorgde voor de grootste uitdaging die de mensheid voor hun kiezen had. Over hun beweegredenen blijft het gissen. Als wraak, denkt men. Om hun ere te herstellen. We zullen het nooit gaan weten. Ze zijn namelijk al vertrokken toen ze het virus hier meenamen, naar hun exoplaneet die ergens buiten ons zonnestelsel op miljoenen lichtjaren afstand in een uithoek uitdijt totdat het over een quadriljoenjaar weer vergaat in niks.

In het bewoonbare ringenstelsel rond het exoplaneet J1407b, bevindt zich een lab waarbinnen het virus gemaakt zou zijn, zo staat er in het rapport uitvoerig beschreven. Met dezelfde materie die uit ons sterrenstelsel vandaan zou zijn gehaald, zo bleek uit (amateur)beelden in het bezit van het Pentagon waarop ufo’s in de hemel aan de atmosfeer in een baan rond de Aarde te zien zouden zijn, maar waar er destijds nog geen verklaringen voor gegeven konden. Nu weten we wel beter.

De persconferentie van het ministerie van Defensie in de Verenigde Staten aangaande hun vergaarde kennis daarover, met daarbij het virus die onze pandemie op hun geweten zou hebben in het bijzonder, zorgde voor een enorme schokgolf in de (wetenschappelijke) wereld, en resulteerde in chaos van Bijbelse proporties. Dat terwijl ze dat zo graag met die persco wilden voorkomen.

In Nederland deden we er heel nuchter over. Men vond het spannend om een pandemie mee te maken gedurende hun leven die door invloeden buiten onze Melkweg werd veroorzaakt. Hoewel de premier de beroemde woorden: ‘We staan aan de vooravond van een enorme existentiële dreiging’ uitsprak, reageerde de publieke opinie in tegenstelling tot die van veel andere landen erg terughoudend op zijn boodschap. Dat zou wellicht ook te maken kunnen hebben met de toenemende complottheorieën die over dit virus als een virus door de samenleving zou zijn gewaard. Men kon het maar niet geloven dat de alien de boosdoener hiervan zou zijn geweest. Zelfs in Amerika, waar de paniek na een jaar vol met leed en verderf (het virus had een mortaliteitscijfer van liefst dertig procent) zijn piek had bereikt, groeide het idee dat de overheden achter deze gefabriceerde ziektemaker zaten. Temeer omdat het virus geen afstammeling was van een ander virus. Het had geen familie. Het was eenzaam, in een voor hem volstrekt onbegrepen heelal, op een net zo onbegrijpelijke planeet. En omdat het land waar het voor het eerst ontdekt werd, in Zuid-Afrika, geen lab had waarbinnen dit soort taferelen uitgehaald zou kunnen worden door malafide doorgeslagen professoren die het bewust zouden lekken, in de hoop de menselijke beschaving in één klap weg te vagen.

Dat mysterieuze wezens hierachter zouden zitten, had aanvankelijk niemand zich kunnen bedenken. Men ging ervan uit dat het gewoon uit de natuur kwam. Behalve een paar sciencefictionauteurs die de wereld graag zagen branden. Wat hadden de ufospotters maar al te graag hun glazen bollen geleend, om al die objecten die aan de horizon stonden, neer te knallen en als helden onthaald te worden. Helaas; zo is het niet gegaan. Maar wees niet bang, zei de dappere Cosmo, hij zou de wereldbevolking gaan bevrijden van dit kwaad, zo beloofde hij.

Cosmo is een robot. Een robot die een eigen wil heeft omdat het bewust is van zichzelf. De prototypestatus heeft het allang gepasseerd, hij is zo erg doorontwikkeld dat het tot alles in staat is, en op zichzelf wonen kan. Een buitengewoon mens is het, van metaal en schrootrommel gebouwd.

*Beep boop. Ben hier om de wereld te redden. Beep boop.*

Een vallende ster die op een avond werd aangezien voor een ruimteschotel, liet het leger alsof het een verzoek was namens de slechteriken grandioos om de tuin leiden, waar ondertussen elders een bemande capsule op menselijk grondgebied landde. Het waren zíj. De ruimtemannetjes.

Ze kwamen voor het stichten van vrede, getuige de witte vlag die op het toestel hangt en wappert in de wind.

De rijkste man op aarde, Elon Musk Jr., bleek de uitverkorene te zijn met wie er onderhandeld zou worden. Cosmo blies zichzelf op, na daardoor overmand te zijn door droefheid en teleurstelling nadat het dat te weten kwam. Twee mannen van de lijkopruimingsdienst veegden de scherven met bezem en steel bijeen en gaven hem een plechtig afscheid.

De groenachtige wezens stapten één voor één hun voertuig uit, drukten de hand met de aangewezene en snelden naar zijn kantoor, waar de onderhandelingen plaats zouden vinden.

Normaliter zou Musk Jr. op grond van de Logan-wet gearresteerd worden. Maar gezien de bijzondere situatie waarin ze verwikkeld zijn geraakt, is dat nu niet aan de orde. Nood breekt wet, en de tijd is te dringen. Er sterven nog altijd mensen in bosjes om, de wereldpopulatie is met de helft gehalveerd. Goed nieuws voor voorstanders van een geboortestop en dergelijke paardenmiddelen om daarmee de overbevolking een halt toe te roepen, maar geen goed nieuws voor zij die de menselijke soort graag in stand willen houden.

Berekeningen van wiskundigen en verwachtingen van computer gesimuleerde modellen van wetenschappelijke bureaus geven aan dat het ‘menens is’; uitsterving wordt genoemd als een grote mogelijkheid zo blijkt uit die gegevens. De mens behoort hierdoor voor het eerst sinds mensenheugenis tot een bedreigde soort, en de rest van het dierenrijk leefden nog lang en gelukkig.

De onderhandelingen lopen na weken onderhandelingen spaak. Het dreigt mis te gaan, met als gevolg dat de kans groot wordt dat de wereld niet meer zo zal zijn als het hoe vroeger was. Alsof alles nog niet erger kon, is er ook nog eens een hack uitgevoerd die alle centrales ter wereld in één oogwimpel uitzette. Een nog grotere catastrofe werd verijdeld dankzij knappe koppen die het computervirus welke wederom afkomstig is van dezelfde makelij als het huidige virus, uitschakelden. Dit zorgde er bovendien voor dat de spanningen bij de onderhandelingen die al maanden duren nog sneller opliepen.

Zorrc, Wormer en Burgh, zoals de wezens zichzelf noemen, vinden het allemaal maar best. Zij weten dondersgoed dat Elon Musk Jr. ooit overstag moet gaan, omdat het anders de ondergang van zichzelf en zijn eigen soort betekent.

Waarom het zo lang duurt? Ze begrijpen elkaar amper. De markamante figuren hebben weliswaar een tolk tot hun beschikking die ze gebruiken om hunzelf verstaanbaar te maken, maar Musk Jr. heeft dat niet. Hij probeert al avondenlang te verduidelijken wat hij probeert te zeggen, door middel van handgebaren en visuele voorbeelden zoals met klei. Het mislukt keer op keer. Tot groot chagrijn van hemzelf.

De krantenkoppen die hierover rondcirculeren illustreerden onderwijl perfect wat zich hierbinnen achter vier muren afspeelde, namelijk het lot die maar niet afgewend kan worden. ‘Het einde is nabij’, zo berichtte de landelijke courant in koeienletters.

Ingefluisterd door zijn experts, besloot Musk Jr. zijn pistool uit zijn achterzak tevoorschijn te halen, en die te richten op de drie voor hem. ‘Jullie zijn er bij’, zei hij tegen ze zoals ze in actiefilms ook altijd zeggen als een held een slechterik onder schot houdt.

Maar met een laserpistool reageren ze, tot verbazing van iedereen in dit gebouw die gegokt hadden op overgeving met zes handen in de lucht.

Een kogel die daaruit om de haverklap werd gelost, boorde zijn hart door, waardoor het nu wel voorbij lijkt te zijn.

Tenminste, dat zou je denken.

In tegenstelling tot wat veel mensen zich na deze moord hadden verwacht, was de knop waarmee het universum zou worden beëindigd, nog steeds niet ingedrukt. Maandag niet, dinsdag niet, woensdag niet; het bleef zoals het nog altijd was.

Verbijstering alom bij het volk, die in spanning afwachtte wat er gebeuren zou. Waar de meeste van hen zich al hadden voorbereid op het naderende einde door zichzelf van kant te maken en zich te behoeden voor de ongekende lijdensweg die hen anders mogelijkerwijs te wachten zou staan, gebeurde er maar niets. Het bleef stil in het kantoor van de neergeschoten onderhandelaar en internetmiljardair, waarin de ruimtewezens bivakkeerden.

De onduidelijkheid zorgde ook bij de pers voor verwarring. Ze wisten niet meer hoe ze hun programma’s moesten invullen, waardoor het journaal om het kwartier het postuum van de zakenman op televisie toonde. En maar weer en maar weer.

Opeens, na al die dagen van stilheid, kwam er iets van geluid uit die toren. Eindelijk. Een verklaring van de drie ruimtemannetjes zou zo nu en dan op nationale televisie gegeven worden, was het gerucht.

Wat gebeurde.

‘Geachte aardbewoners,’ begon Zorcc acht uur ’s avonds op 6 januari 2131 Amerikaanse tijd hun speech, waarvoor nog minutenlang de keel gesmeerd werd. ‘We komen in vrede.’

Protestacties met slaande pannen en triangels maakte onmiddellijk plaats voor luid gejuich.

‘We laten jullie met rust, maar onder één voorwaarde’, zo bouwde hij de spanning op. Joelende menigtes die live meekeken naar dit historische moment bevolkten overal ter wereld de straten.

‘Stop met die rare fratsen zoals het bevuilen van toiletmuren met jullie uitwerpselen. En: ken je plaats.’

Direct na de toespraak verlieten ze het pand, om via hun ruimteschotel die in de bosjes geparkeerd stond weer rugwaarts te keren naar hun thuisbasis, naar de plek waar ze vandaan kwamen. Om de haverklap was het virus daarna ook weer verdwenen, het was zoals het er naar uitzag via de bagage met ze meegegaan naar de plek waar het thuishoorde.

Alles werd daarna zwart.

Met zware koppijn ontwaakte Musk Jr. in het ziekenhuis, waar het zichzelf direct afvroeg hoe het gebeuren is geëindigd, maar er dan achter kwam dat het allemaal één grote leugen was, het toneelstukje dat zijn hersenen hadden opgevoerd nadat het knock-out ging in de badkamer, en daardoor met een zware hersenschudding werd opgenomen en wekenlang in coma verkeerde.

De zeep die het incident veroorzaakte werd, mede daardoor, direct ingeruild voor sop uit een fles. En hijzelf? Hij werd direct nadat hij thuiskwam opgepakt wegens identiteitsfraude omdat hij helemaal geen Elon Musk Jr. heette, maar Thierry Baudet.

Einde.

Geef een antwoord